06/02/2014

هذا الجرح من حيث أتيت - توقيع في بيروت | Cette blessure d'où je viens - signature à Beyrouth
في الصحافة | dans la presse / في الإعلام | dans les médias 
l'Orient Littéraire

L'agenda culturel

LBC  برنامج بي بيروت ١٦ شباط ٢٠١٤ 1:31:00 - 01:21:00

Future   برنامج لمسات ٤ و٥ آذار ٢٠١٤  19:40: 00 - 00:11:40

No comments:

Post a Comment